HKE Werkboek Design Thinking LA7

Demo

Welkom bij de demo van GoodCompany. Deze demo is bedoeld om te laten zien hoe een student deze applicatie ziet. Er wordt hier niets opgeslagen.

Start!

Dit werkboek betreft educatief ontwerpen voor Pabo studenten.
In deze online training leer je hoe je een educatief ontwerp maakt voor een doelgroep naar eigen keuze. Als educatief ontwerper volg je de stappen van het proces Design Thinking for Educators. Dit is een gevalideerde methode om onderwijs te ontwerpen voor de 21e eeuw.

stap 1

Start!

Kies een onderwerp voor je ontwerp en zorg dat je precies weet wat er van je wordt verwacht.

stap 2

Discovery

Verzamel informatie over je doelgroep en je probleemstelling zodat je weet welke krachten er spelen.

stap 3

Interpretation

Interpreteer de inhoud van je verzameling en vertaal je bevindingen naar betekenisvolle inzichten en oplossingsrichtingen.

stap 4

Ideation

Genereer meerdere ideeën voor je ontwerp en maak daarna een beredeneerde keuze.

stap 5

Experimentation

Werk je idee uit in een ontwerp, maak prototypes en test deze in pilots.

stap 6

Evolution

Creëer aandacht voor je probleemstelling, je proces en je ontwerp!