Evenement Manager

Demo

Welkom bij de demo van GoodCompany. Deze demo is bedoeld om te laten zien hoe een student deze applicatie ziet. Er wordt hier niets opgeslagen.

De uitdaging

stap 1

De uitdaging

Organiseer een evenement dat helemaal in lijn is met de wensen van je doelgroep! In deze stap wordt je opdracht concreet en maak je afspraken over de planning en samenwerking.

stap 2

Een plan maken

In deze stap onderzoek je de wensen van je doelgroep en verzamel je succesfactoren van bestaande feesten die als voorbeeld kunnen dienen. Vervolgens ga je brainstormen om ideeën te verzinnen en daarna presenteer je het beste idee aan de doelgroep.

stap 3

Een plan uitwerken

In deze stap werk je aan de verdere uitwerking van het plan. Je vraagt feedback aan de doelgroep om in deze fase al bevestiging te krijgen dat je plan enthousiast wordt ontvangen. Je maakt het plan definitief en zorgt voor een begroting.

stap 4

Een plan uitvoeren

Voor een goede organisatie van het evenement maak je een gedetailleerde actielijst. Daarnaast werk je aan de promotie van het feest. Alles voor een succesvolle uitvoering! Na de uitvoering van het feest kijk je kort terug. Voldeed het aan je verwachtingen? Benoem de sterke punten maar sta ook even stil bij wat er minder goed ging.